• ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

  เป็นองค์กรหลักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์
  ด้านการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

 • ศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล

  ทันตกรรม การผ่าตัดข้อสะโพก การผ่าตัดข้อเข่า การส่องกล้อง รังสีรักษา อื่นๆ

 • ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

  การนวดแผนไทย การนวดเพื่อสุขภาพ การนวดเสริมความงาม
  สปา การพำนักระยะยาว

 • ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

  ธุรกิจเครื่องสำอาง เวชสำอาง สมุนไพร
  เครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมเพื่อความงาม

 • ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว การศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง
  การวิจัยด้านการแพทย์ การประชุมวิชาการด้านการแพทย์นานาชาติ

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

กรม สบส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ

วันนี้ (21 ตุลาคม 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ดูรายละเอียด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

“ เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาและนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยมาบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อมูลบริการสุขภาพ ”

วีดีโอ